نئون پلاستیک حسینی شعبه دیگری ندارد , لطفا دقت فرمایید

نئون پلاستیک حسینی

تلفن

+9821 7752 0195

ایمیل

h_amir_e@yahoo.com

زمان بازگشایی

شنبه تا پنج شنبه 9:00 - 19:00
  • بیلبورد گردان هتل فندوق18
  • بیلبورد گردان هتل فندوق19
  • بیلبورد گردان هتل فندوق20

بیلبورد گردان هتل فندوق

بیلبورد گردان هتل فندوقاین بیلبورد در ارتفاع 30 متری و روی پشت بام قرار گرفته است و به وسیله هیدرو موتور به گردش در می آید

 به علت بزرگ بودن حروف , از حرف فلزی استفاده شده ( بصورت برعکس ) لبه ها به حروف نقطه جوش شده اند
و پلگسی با نبشی بر روی کار قرار گرفته استنور پردازی این بیلبورد با اس ام دی تایوانی انجام شده و جلوه ویژه ای به منطقه داده استسایز بیلبورد مثلثی هر وجه آن 500 سانتیمتر در 500 سانتیمتر بوده استشاسی کشی و آهنکشی با تیر آهن و محور لوله ای برای گردش تابلو استفاده شده است


و سیستم کالکتر برای برق رسانی استفاده گردیده است


نقشه های بیلبورد در این صفحه بررسی نمایید

محصولات مشابه